Αντλίες νερού επιφανείας περιφερειακές

του Ιταλικού οίκου Lowara

Περιφερειακή ηλεκτραντλία κατάλληλη για αύξηση της πίεσης σε μικρά σπίτια και διαμερίσματα.

Συνδυάζεται με πιεστικό δοχείο και πιεσοστάτη ή με αυτόματο πιεστικό σύστημα.

 

Compare

Περιγραφή

ΡΜ16

Παροχή σε κυβικά ανά ώρα 0 0,6 0,9 1,2 2,1 2,22
Μανομετρικό ύψος σε μέτρα 43,4 33 27,8 22,6 7,1 5

 

Στοιχεία αντλίας
Mέγιστη παροχή (m³/h) 2,22
Μέγιστο μανομετρικό (m) 43.4
Στόμιο αναρρόφησης/εισόδου 1′
Στόμιο κατάθλιψης/εξόδου 1′
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40oC
Στοιχεία κινητήρα
Ισχύς 0,4 HP
Τάση 220V
Ένταση 2,2 Amp
Στροφές ανά 1′ 2850
Κλάση μόνωσης F
Βαθμός προστασίας IP44
Πυκνωτής (μF) 10

ΡΜ30

Παροχή σε κυβικά ανά ώρα 0 0,6 0,9 1,2 2,1 2,22 2,4 2,7
Μανομετρικό ύψος σε μέτρα 56,2 44 38,5 33,3 18,7 16,8 13,9 9

 

Στοιχεία αντλίας
Mέγιστη παροχή (m³/h) 2,7
Μέγιστο μανομετρικό (m) 56,2
Στόμιο αναρρόφησης/εισόδου 1′
Στόμιο κατάθλιψης/εξόδου 1′
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40oC
Στοιχεία κινητήρα
Ισχύς 0,7 HP
Τάση 220V
Ένταση 4 Amp
Στροφές ανά 1′ 2850
Κλάση μόνωσης F
Βαθμός προστασίας IP44
Πυκνωτής (μF) 16

 

*Το μανομετρικό ύψος αφορά το συνολικό ύψος από το μέγιστο βάθος αναρρόφησης έως το πιο υψηλό σημείο κατανάλωσης.
Στους υπολογισμούς σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τις απώλειες τριβών που προκαλούνται από τις σωληνώσεις καθώς και από τα εξαρτήματα σύνδεσης.

Go to Top