Ηλεκτραντλίες αποστράγγισης κατάλληλες για φορητή ή μόνιμη οικιακή χρήση με καθαρά ή θολά νερά.